#Hà Nội

Ba câu chuyện hấp dẫn, Yen Durano vào vai ba người phụ nữ khác nhau trong ba câu chuyện hấp dẫn. Với sự cộng tác của ba đạo diễn.

Mở rộng