JOKER: FOLIE À DEUX ĐIÊN CÓ ĐÔI
Vụ Bê Bối Ánh Trăng
Vùng Đất Câm Lặng: Ngày Một
Thám Tử Lừng Danh Conan: Ngôi Sao 5 Cánh 1 Triệu Đô
Con Cám
Kẻ Trộm Mặt Trăng 4 (2024)
Nhị Lang Thần
Huyền thoại 2
Deadpool & Wolverine