Bậc Thầy Xe Hơi: Từ Đồng Nát Đến Giàu Sang (Phần 4) ()

Hoàn Tất (8/8)37 phút/tập Tài Liệu

Khi Shawn thúc đẩy hoạt động kinh doanh của xưởng, Mark và những người còn lại trong nhóm thực hiện vô số dự án, bao gồm cả xe Chevy 1957 và xe hiếm Lincoln Zephyr.

Mở rộng