BoBoiBoy Galaxy (Phần 2) ()

Sau khi đánh bại Retakka, BoBoiBoy cần rèn luyện cơ thể và học cách khai thác Sức mạnh Nguyên tố Cấp 3 của mình để duy trì hòa bình giữa các thiên hà.

Mở rộng