Boo, Bitch ()

Hoàn Tất (8/8)30 phút/tập Hài Hước

Đôi bạn thân cuối cấp thực hiện một nỗ lực cuối để được công nhận. Nhưng khi một trong số họ trở thành ma, cô sẽ phải thật sự sống hết mình – khi còn có thể.

Mở rộng