Các Tế Bào Của Yumi (Phần 2) ()

Hoàn Tất (14/14)60 phút/tập Tình Cảm

Bộ phim này tiếp nối với Phần 1 của “Yumi’s Cells”.Mối quan hệ giữa Kim Yoo Mi (Kim Go Eun) và đồng nghiệp Bobby Yoo (Jin Young) được khám phá. Liệu Kim Yoo Mi có tìm được tình yêu đích thực?

Mở rộng