Cách Thay Đổi Tâm Trí Bạn ()

Hoàn Tất (4/4)55 phút/tập Khoa Học, Tài Liệu

Trong loạt phim tài liệu này, tác giả Michael Pollan mở đường khám phá lịch sử và cách sử dụng chất thức thần, trong đó có LSD, psilocybin, MDMA và mescaline.

Mở rộng