Chào Buổi Sáng, Verônica (Phần 2) ()

Hoàn Tất (6/6)42 phút/tập Bí Ẩn

Được cho là đã chết, Verônica nỗ lực làm sáng tỏ những bí ẩn của giáo phái sùng đạo kích động hành vi sai trái và tham nhũng trong chính phủ.

Mở rộng