Cơn Lốc ()

Hoàn Tất (12/12)55 phút/tập Chính Kịch

Phó thủ tướng kinh tế chống đối thủ tướng khi thủ tướng muốn nhổ tận gốc các thế lực tham nhũng. Thế là cuộc xung đột bão tố nổ ra!

Mở rộng