#Hà Nội

Một biên niên sử về mối tình lãng mạn giữa Camille và Sullivan, bắt đầu từ thời niên thiếu của họ và bắt đầu sau 8 năm vắng bóng của Sullivan trong việc khám phá thế giới.

Mở rộng