Giải Thoát ()

Full106 phút Bí Ẩn, Chính Kịch
#Hà Nội

Dần dần bám víu vào ký ức vụn vỡ về đêm mẹ mất. Nỗi đau mà một gia đình tan vỡ phải chịu bất ngờ được khơi dậy khi họ mong muốn kết nối lại với những ký ức.

Mở rộng