#Hà Nội

Một chàng trai ngoại tình với vợ của một chủ ngân hàng đầu tư. Chẳng bao lâu, một cái chết đáng ngờ và hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đáng kể đã lôi kéo anh ta vào một vụ bê bối.

Mở rộng