#Hà Nội

Nhà phát triển Tsang Siu-Chi và người đại diện của ông đã mua hai trong số bốn bất động sản. Chủ đầu tư đối thủ Boss Hùng đã đảm bảo được hai tài sản còn lại. Cả hai đều đặt mục tiêu mua cả bốn chiếc để có thể đập bỏ và xây khách sạn.

Mở rộng