Huyền Thoại Vikings: Valhalla ()

Hoàn Tất (8/8)50 phút/tập Chính Kịch, Hành Động, Phiêu Lưu

Trong phần tiếp theo của Huyền thoại Vikings, 100 năm đã trôi qua và thế hệ anh hùng huyền thoại mới xuất hiện để tạo ra vận mệnh của chính mình – và làm nên lịch sử.

Mở rộng