Lại Là Một Ngày Làm Việc Chăm Chỉ 2 ()

Hoàn Tất (45/45)12 phút/tập Gia Đình, Tâm Lý, Tình Cảm

Tiếp tục cốt truyện của phần đầu tiên, phim kể rằng Xin Fan, người quyết tâm nghỉ hưu sớm ở tuổi 35, đã bị thực tế đánh bại ngay khi vừa bước đầu tiên. những người trẻ tiếp tục viết về cuộc sống của họ và tiếp tục sân khấu hóa những câu chuyện về tình yêu, sự ấm áp, đấu tranh và trưởng thành.

Mở rộng