Lễ Tình Nhân Đặc Biệt Của Michael Bolton ()

Full54 phút Âm Nhạc, Hài Hước
#Hà Nội

Khi biết ông già Noel cần 75.000 đứa trẻ trước Giáng sinh để tặng hết đồ chơi, Michael Bolton đã tổ chức chương trình đặc biệt khuyến khích toàn thế giới làm chuyện ấy.

Mở rộng