Lính Cứu Hoả Bất Bại ()

Hoàn Tất (12/12)70 phút/tập Tâm Lý

Đây là chương trình được thực hiện dưới góc nhìn của lính cứu hỏa tập sự. Qua đó phản ánh câu chuyện về nghề cứu hỏa – những người anh hùng xông pha nơi hiểm nguy để cứu người gặp nạn. Đồng thời mang đến những kiến thức sát với thực tế nhất đến khán giả.

Mở rộng