Lò Luyện ở Kota (Phần 2) ()

Hoàn Tất (5/5)47 phút/tập Chính Kịch

Tại thành phố của các lò luyện ra những sinh viên giỏi nhất Ấn Độ, một sinh viên có chí nhưng không phải xuất sắc cùng bạn bè xoay xở với cuộc sống ở trường đại học.

Mở rộng