Mùa Hè Dậy Sóng ()

Hoàn Tất (10/10)27 phút/tập Chính Kịch, Gia Đình

Bị đuổi học và bị đày đến Úc, cô thiếu nữ New York nổi loạn khuấy động cuộc sống của một người lướt sóng trẻ rồi để lại một mớ hỗn độn.

Mở rộng