Nấc Thang Nghề Luật ()

Hoàn Tất (10/10)45 phút/tập Chính Kịch

Tại một công ty luật hàng đầu ở New York, Ingrid Yun chiến đấu để thành đối tác và giữ vững nguyên tắc trong khi cân bằng giữa tình yêu, bạn bè và kì vọng của gia đình.

Mở rộng