#Hà Nội

Những con quỷ đã từng gần như phá hủy thế giới, được hồi sinh bởi một ai đó. Để ngăn chặn thế giới bị hủy diệt, con quỷ phải bị phong ấn và người duy nhất có thể làm điều đó là cô gái đền thờ Shion từ đất nước của quỷ, người có hai sức mạnh; Một người đang phong ấn quỷ và người kia dự đoán về cái chết của con người. Lần này, nhiệm vụ của Naruto là bảo vệ Shion, nhưng cô dự đoán cái chết của Naruto. Cách duy nhất để thoát khỏi nó, là tránh xa Shion, thứ sẽ khiến cô không được bảo vệ, sau đó là con quỷ, mục tiêu duy nhất là giết Shion sẽ làm như vậy, nghĩa là ngày tận thế. Naruto quyết định thách thức "dự đoán về cái chết" này.

Mở rộng