Ngày Mai ()

Hoàn Tất (16/16)59 phút/tập Bí Ẩn, Chính Kịch, Tâm Lý

Tình cờ bị biến thành nửa người nửa ma, chàng trai trẻ gia nhập công ty của các tử thần ở địa ngục để thực hiện những nhiệm vụ cứu mạng đặc biệt.

Mở rộng