Người Duy Nhất Của Tôi ()

Hoàn Tất (16/16)70 phút/tập Chính Kịch

Một sát thủ giết thuê vướng vào một vụ án mạng và ba phụ nữ mắc bệnh nan y. Cả ba phụ nữ đó đều quyết định sẽ kết liễu mạng sống của một kẻ duy nhất trước khi họ chết.

Mở rộng