Nữ Phóng Viên ()

Hoàn Tất (6/6)50 phút/tập Chính Kịch

Nữ phóng viên tận tâm quyết theo đuổi chân tướng sự thật trong một vụ bê bối của chính phủ, ngay cả khi những kẻ thù quyền thế muốn vô hiệu hóa việc đưa tin của cô.

Mở rộng