Penthouse: Cuộc Chiến Thượng Lưu Phần 3 ()

Hoàn Tất (14/14)83 phút Bí Ẩn, Gia Đình, Tình Cảm

Rất nhiều người tham gia tang lễ của Logan Lee, nhưng Logan Lee đã sống lại và trở về. Cuộc chiến cuối cùng đã bắt đầu, Joo Dan Tae ra tù, còn đe dọa rằng Shim Soo Ryun sẽ chết!

Mở rộng