Quân Vương Bất Diệt ()

Hoàn Tất (16/16)72 phút Chính Kịch, Tâm Lý, Tình Cảm, Viễn Tưởng

Cánh cổng kì bí đưa vị đế vương Đại Hàn Đế quốc thời hiện đại đến một thế giới song song. Ở thế giới ấy, anh gặp cô nàng thanh tra cảnh sát đầy nhiệt huyết.

Mở rộng