#Hà Nội

Hai cậu bạn cùng lớp cấp ba, Ryan và Chris, hợp lực để tán tỉnh các cô nàng họ say như điếu đổ – Ashley và Maggie.

Mở rộng