#Hà Nội

Đoàn tụ với Lancelot lần đầu tiên kể từ tai nạn thương tâm của họ, Tristan phải học cách chế ngự những con quỷ bên trong mình để cứu sống mẹ mình.

Mở rộng