Phần thứ tư của loạt phim truyền hình True Blood bao gồm 12 tập, nâng tổng số tập của loạt phim lên 48. Phần này được công chiếu vào ngày 26 tháng 6 năm 2011. Mặc dù cốt truyện chọn mười hai tháng rưỡi sau các sự kiện của phần ba; phần vẫn bắt đầu ngay sau cảnh cuối cùng của Ác ma đang diễn ra. Nó dựa trên cuốn tiểu thuyết thứ tư trong sê-ri Bí ẩn ma cà rồng phương Nam, Dead to the World.

Mở rộng