Trận Rugby Đẹp ()

Hoàn Tất (10/10)60 phút/tập Chính Kịch

Khi nhân viên xuất sắc Kimishima Hayato bị giáng chức và luân chuyển đến nhà máy chi nhánh, anh thề sẽ lội ngược dòng bằng cách hồi sinh đội bóng rugby đang chật vật của công ty.

Mở rộng