Loạt phim hợp tuyển Ả Rập thống nhất đậm chất hài đen này khám phá tình yêu nói chung – và các mối quan hệ nói riêng.

Mở rộng