Trường Degrassi: Lớp Kế Tiếp (Phần 4) ()

Hoàn Tất (10/10)25 phút/tập Chính Kịch

Grace rơi vào lưới tình, Yael gặp khủng hoảng tâm lý, Frankie bước chân vào một mối quan hệ khác người còn Saad vật lộn trong việc hòa nhập cùng bạn bè đồng lứa.

Mở rộng