Truyền Thuyết Thục Sơn: Vạn Kiếm Quy Tông ()

#Hà Nội

Kiếm là sát thủ số một của sơn trang Thất Sát, khi muốn gác kiếm thì bị trang chủ ám sát, nhưng may mắn thay được Từ Nhất Sở cứu sống. Sống trong một gia đình hạnh phúc, cậu ấy lại có một quyết tâm là phải cố gắng sống thật tốt…

Mở rộng