#Hà Nội

Duy Hòa Phòng Bạo Đội

Bộ phim tập trung vào những khoảnh khắc sinh tử ít được biết đến của cảnh sát gìn giữ hòa bình Trung Quốc! Theo yêu cầu của Liên Hợp Quốc và được cử đi bởi nhà nước, Dương Vệ Đông (do Jungyu huang thủ vai), Dương Chấn (do Yibo Wang  thủ vai), Đinh Huệ (do Chuyi Zhong thủ vai) và các cảnh sát gìn giữ hòa bình khác mang sứ mệnh thần thánh, đến nước ngoài xa xôi, sâu vào khu vực nhiệm vụ đầy bạo loạn và tiến hành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Họ sẽ phải đối mặt trực tiếp với các nguy hiểm như tấn công khủng bố, bạo loạn có vũ trang, băng đảng hoành hành… Hành động gìn giữ hòa bình không thể chậm trễ.

Xem Phim Online

Mở rộng