#Hà Nội

Hai thiếu niên gắn bó với nhau vì tình yêu với một chương trình truyền hình siêu nhiên, nhưng chương trình này bị hủy bỏ một cách bí ẩn.

Mở rộng